Студентський Парламент
Фізичний факультет

Протокол Щорічної конференції студентів фізичного факультету від 14.04.2010

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
м. Київ
ПРОТОКОЛ
від 14.04.2010

Конференції студентів фізичного факультету


Голова Конференції Каражов А.
Секретар Конференції Пошивайло Л.

Зареєстровано присутніх: 28 делегатів з 34

Порядок денний:
 1. Внесення поправок до «Положення про студентське самоврядування на фізичному факультеті».
 2. Звіт голови Студентського парламенту факультету.
 3. Обрання членів Студентського парламенту факультету II скликання.
 4. Виступи кандидатів на пост голови Студентського парламенту факультету.
 5. Вибори голови Студентського парламенту факультету
 6. Різне.


 1. Слухали:
  • Каражова Андрія про обрання лічильної комісії.
  Постановили:
  • Обрати лічильну комісію з трьох чоловік у складі: Кушнір Катерини, Сімонова Кирила, Розуван Тамари. Головою комісії обрали Кушнір Катерину.
  Результати голосування:
  • ЗА: 28
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: немає

 2. Cлухали:
  • Каражова Андрія, про внесення поправок до «Положення про студентське самоврядування на фізичному факультеті». Висунуто на голосування проект поправки до п.57.
  Результати голосування:
  • ЗА: 17
  • ПРОТИ: 6
  • УТРИМАЛИСЬ: 5
  Постановили:
  • ухвалити проект поправки до п.57: «Голова СПФ обирається з числа студентів факультету, які на момент проведення Конференції є дійсними членами СПФ, таємним голосуванням строком на два роки Конференцією студентів факультету простою більшістю голосів з числа присутніх делегатів».

  Висунуто на голосування проект поправки до п.20.
  Результати голосування:
  • ЗА: 21
  • ПРОТИ: 5
  • УТРИМАЛИСЬ: 2
  Постановили:
  • ухвалити проект поправки до п.20: «Органи студентського самоврядування на факультеті є виборними. Члени та голова виконавчих органів студентського самоврядування обираються на Конференції студентів факультету. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування факультету визначаються цим Положенням».

  Висунуто на голосування проект нового пункту.
  Результати голосування:
  • ЗА: 19
  • ПРОТИ: 1
  • УТРИМАЛИСЬ: 8
  Постановили:
  • додати пункт «Поправки до Положення набувають чинності з моменту їх прийняття».

  Висунуто на голосування проект нового пункту.
  Результати голосування:
  • ЗА: 13
  • ПРОТИ: 8
  • УТРИМАЛИСЬ: 7
  Постановили:
  • не додавати пункт «На виборах делегатів від груп має бути присутній спостерігач від Студентського парламенту, який фіксує свою присутність підписом на витязі з протоколу зборів групи».

  Висунуто на голосування проект нового пункту.
  Результати голосування:
  • ЗА: 8
  • ПРОТИ: 7
  • УТРИМАЛИСЬ: 13
  Постановили:
  • не додавати п.28 «Робота органів студентського самоврядування нижчих рівнів курується СПФ».

 3. Cлухали:
  • Каражова Андрія зі звітом про роботу Студентського парламенту І скликання.
  Постановили:
  • затвердити звіт голови Студентського парламенту Каражова Андрія.
  Результати голосування:
  • ЗА: 26
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: 2

 4. Cлухали:
  • Каражова Андрія, який нагородив декана фізичного факультету Макарця Миколу Володимировича та заступника декана з виховної роботи Горкавенка Володимира Миколайовича подяками від Студентського парламенту факультету «за всебічну підтримку студентського самоврядування».

 5. Cлухали:
  • Каражова Андрія, який подав список студентів, що виявили бажання брати участь в роботі Студентського парламенту 2-го скликання.
  Постановили:
  • затвердити список членів Студентського парламенту у складі: Власенко Анастасія, Сімонов Кирило, Кушнір Катерина, Каражов Андрій, Коробка Роман, Рибак Ярослав, Безсмертний Михайло, Розуван Тамара, Пошивайло Любов, Бацманова Олеся.
  Результати голосування:
  • ЗА: 20
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: 8

 6. Cлухали:
  • Горкавенко В.М., який висловив подяку Каражову Андрію «за покращення життя студентів та вклад у розвиток студентського самоврядування на факультеті» на посту голови Студентського парламенту факультету протягом 2008-2010 рр.

 7. Cлухали:
  • Власенко Анастасію, кандидата на пост голови Студентського парламенту факультету, яка представила свою програму розвитку Студентського парламенту факультету

 8. Вибори голови Студентського парламенту.
  • Результати таємного голосування:
   ВЛАСЕНКО АНАСТАСІЯ -- 24
   НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО -- 4

 9. Постановили:
  • Конференцію студентів факультету вважати закритою.
  Результати голосування:
  • ЗА: 28
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: немає  Голова Конференції __________________________________ Каражов А.
  Секретар Конференції ________________________________ Пошивайло Л.
Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2010 СПФ. Усі права застережено.
Webmaster: winsoft-com@yandex.ua