Студентський Парламент
Фізичний факультет

Протокол №2 від 23.03.2010

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
м. Київ
ПРОТОКОЛ
№2 від 23.03.2010

засідання Студентського парламенту фізичного факультету


Голова Студентського парламенту Каражов А.
Секретар Студентського парламенту Пошивайло Л.

Присутні: Коробка Р., Власенко А., Сімонов К., Рибак Я., Штанько О., Бобришев О., Бацманова О.

Порядок денний:
 1. Спортивне орієнтування
 2. Розгляд поправок до "Положення про студентське самоврядування фізичного факультету".
 3. Підготовка до Конференції студентів факультету.
 4. Проведення заходів присвячених 65-річниці Великої Вітчизняної війни.
 5. Рейтинг успішності студентів.
 6. Різне.


 1. Слухали:
  • Каражова Андрія та Рибака Ярослава щодо проведення спортивно-масового свята в Голосіївському районі для студентів факультету.
  Постановили:
  • провести спортивне свято в Голосіївському районі 16-17 квітня.


 2. Слухали:
  • пропозиції Каражова Андрія про внесення поправок до «Положення про студентське самоврядування фізичного факультету».
  Виступили:
  • Коробка Р. з підтримкою представлених пропозицій.
  • Штанько О. та Бобришев О. з критикою щодо поправок та з пропозиціями змінити їх формулювання.
  Постановили:
  • ухвалити внесення проекту поправки на розгляд на Конфереції студентів факультету до п.57: "Голова СПФ обирається з числа студентів факультету, які на момент проведення Конференції є дійсними членами СПФ".
  Результати голосування:
  • ЗА: 5
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: 1
  Постановили:
  • ухвалити внесення проекту поправки на розгляд на Конфереції студентів факультету до п.20: "Органи студентського самоврядування на факультеті є виборними. Члени та голова виконавчих органів студентського самоврядування обираються на Конференції студентів факультету. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування факультету визначаються цим Положенням".
  Результати голосування:
  • ЗА: 5
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: 1
  Постановили:
  • додати п.28: "Робота органів студентського самоврядування нижчих рівнів курується СПФ".
  Результати голосування:
  • ЗА: 5
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: 1


 3. Слухали:
  • Каражова Андрія про підготовку до проведення Конференції студентів факультету, обговорення дати та часу її проведення.
  Постановили:
  • Провести Конференцію студентів факультету 14 квітня 2010 р. о 14:15 год.
  Результати голосування:
  • ЗА: 5
  • ПРОТИ: 1
  • УТРИМАЛИСЬ: немає
  Постановили:
  • Призначити відповідальних за вибори по курсах:
   • 1 курс – Пошивайло Любов
   • 2 курс – Кушнір Катерина
   • 3 курс – Розуван Тамара
   • 4 курс – Каражов Андрій
   • 5 курс – Каражов Андрій
   • 6 курс – Каражов Андрій
  Результати голосування:
  • ЗА: 6
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: немає


 4. Слухали:
  • Каражова Андрія щодо заходів присвячених святкуванню 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
  Виступили:
  • Штанько О. та Бобришев О. з пропозиціями заохочення студентів до вшанування 65-річниці ВВВ на факультеті.
  Постановили:
  • провести зустріч з ветеранами ВВВ (колишніми співробітниками факультету); представити фільм Студентського парламенту про ВВВ. Дата проведення цих заходів буде встановлена пізніше.
  Результати голосування:
  • ЗА: 6
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: немає


 5. Слухали:
  • Коробку Романа про створення рейтингу успішності студентів факультету.
  Виступили:
  • Власенко А. з пропозиціями щодо критерію визначення успішності студентів.
  Постановили:
  • створити рейтинг успішності студентів і оприлюднити його до 25 березня 2010 р.
  Результати голосування:
  • ЗА: 6
  • ПРОТИ: немає
  • УТРИМАЛИСЬ: немає


 6. Різне:
  • Подання звіту членів Студентського парламенту про роботу в органах студентського самоврядування голові Студентського парламенту Каражову А. до 2 квітня 2010 р.  Голова Студентського парламенту __________________________________ Каражов А.
  Секретар Студентського парламенту ________________________________ Пошивайло Л.
Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2010 СПФ. Усі права застережено.
Webmaster: winsoft-com@yandex.ua