Студентський Парламент
Фізичний факультет

Протокол №1 від 27.04.2011

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
м. Київ 
ПРОТОКОЛ

1 від 27.04.2011

 

засідання Студентського парламенту фізичного факультету

 

Голова Студентського парламенту Глущенко О.
Секретар Студентського парламенту Кос
енчук М. 

Присутні: Глущенко О., Сапон М., Косенчук М., Медюх Н., Попенко О., Чолпух А., Бобришев О., Наточій А.,

Гаранько М., Кандимов Е., Лук’янчук В., Царан В., Капран О., Ходневич В., Гребньов О.

Порядок денний:

1.        Затвердження кошторису СПФ на 2012 рік.

2.        Створення департаментів у рамках СПФ и обрання їх голів:

 • Створення департаменту освіти та обрання його голови.
 • Створення інформаційного департаменту та обрання його голови.
 • Створення культурно-мистецького департаменту та обрання його голови.
 • Створення технічного департаменту та обрання його голови.
 • Створення департаменту спорту та туризму та обрання його голови.

3.        Обрання секретаря СПФ.

4.        Призначення Першого заступника голови СПФ.

 

1.        Слухали:

  • Сапона Миколу, який зачитав кошторис СПФ на 2012 рік.

Постановили:

§                       Ухвалити кошторис СПФ на 2012 рік.

Результати голосування:

 • ЗА: 15
 •   ПРОТИ: немає
 •   УТРИМАЛИСЬ: немає

 

2.        Слухали:

  • Глущенко Олену, яка розповіла про потребу у створенні відповідних департаментів у рамках СПФ.

Постановили:

 • Створити департамент освіти та обрати його головою Медюха Назарія.

Результати голосування:

 •   ЗА: 15
 •   ПРОТИ: немає
 •   УТРИМАЛИСЬ: немає


Постановили:

  •    Створити інформаційний департамент та обрати його головою Попенко Олександра.

Результати голосування:

 •    ЗА: 15
 • ПРОТИ: немає
 •   УТРИМАЛИСЬ: немає

Постановили:

  • Створити культурно-мистецький департамент та обрати його головою Чолпуха Антона.

Результати голосування:

  •   ЗА: 15
  •     ПРОТИ: немає
  •    УТРИМАЛИСЬ: немає

Постановили:

  •    Створити технічний департамент та обрати його головою Бобришева Олександра.

Результати голосування:

 •   ЗА: 15
 • ПРОТИ: немає
 • УТРИМАЛИСЬ: немає

Постановили:

  •   Створити департамент спорту та туризму та обрати його головою Наточія Андрія.

Результати голосування:

 • ЗА: 15
 •   ПРОТИ: немає
 • УТРИМАЛИСЬ: немає

 

3.        Слухали:

  •    Глущенко Олену, яка розповіла про потребу у обранні секретаря СПФ.

Постановили:

  •     Обрати Косенчук Майю секретарем СПФ.

Результати голосування:

 •    ЗА: 15
 •    ПРОТИ: немає
 •   УТРИМАЛИСЬ: немає

4.        Слухали:

  • Глущенко Олену, яка призначила Сапона Миколу Першим заступником СПФ.


Голова Студентського парламенту __________________________________ Глущенко О. 

Секретар Студентського парламенту ________________________________ Косенчук М.
Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2010 СПФ. Усі права застережено.
Webmaster: winsoft-com@yandex.ua