Студентський Парламент
Фізичний факультет


Голік Олександр Захарович

(16.04.1904, с. Мерефа Харків. губ. (тепер Харків. обл.) – 05.03.1991, м. Київ), д-р фіз.-мат. наук, проф., Засл. діяч науки УРСР. 1931 закінчив Дніпропетров. ІНО. Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. . У складі військ Південно-Західного фронту брав участь у боях за визволення Донбасу, Дніпропетровська, Нікополя, Миколаєва, Одеси, Болгарії та Югославії, а також у штурмі Будапешта та Відня. Війну закінчив в Угорщині підполковником. Нагороджений 5 орденами та 30 медалями, Почесною грамотою Президії ВР УРСР, грамотами ЦК ВЛКСМ, Мінвузу СРСР та УРСР.  1951-55 - ректор, зав. каф. молекулярної фізики, проф. Київ. ун-ту. Канд. дис. „К вопросу о вязкости растворов электролитов” (1937), докт. дис. „Вязкость и молекулярное строение жидкости” (1950). Засновник каф. молекулярної фізики. Сфера наук. досліджень: в області фізики рідин ним було виконані осн. дослідження, які були спрямовані на встановлення зв‘язків фіз. властивостей рідин і рідких розчинів з їхньою молекул. будовою. Під кер. Г. та за його безпосередньою участю на каф. молекулярної фізики виконано великий цикл робіт з дослідження рівноважних і кінетичних властивостей органічних рідин та їх сумішей, розплавлених металів та ін. Голік О.З. приділяв багато уваги дослідженню нових матеріалів – полімерів. Наук. діяльність пов’язана з фізикою рідин, фазових переходів і критичних явищ, фізикою полімерів та фізикою біол. об’єктів. Створив лабораторії аеродисперсних систем та фізики полімерів. Кер. комісії при Мінвузі СРСР з координації наук. досліджень рідкого стану речовин, чл. наук.-техн. ради при Мінвузі УРСР, заст. відпов. ред. УФЖ, засновник міжвідом. збірника “Фізика рідкого стану”. Чл. Президії обкому профспілки працівників ВШ і наук. установ Дніпропетровська, чл. парткому АН УРСР, Київ. ун-ту, чл. райкому, міському і чл. ЦК КПУ, вч. секретар АН УРСР , Мінвузу СРСР та УРСР. Автор понад 200 наук. праць. Осн. праці: Критическая точка // Успехи физ. наук, 1940. Т.2. Вып. 1; Фізичні властивості речовини в рідкому стані і періодичний закон Д.І. Менделєєва // ДАН УРСР, 1955. № 4; Дефекти та механічна релаксація в полімерах, що кристалізуються: (Огляд) // УФЖ, 1977. Т. 22. № 12 (у співавт.); Уравнение состояния н-парафинов в широком интервале температур и давлений // Вестн. Киев. гос. ун-та им. Т.Г. Шевченко. Фізика. 1978. Вып. 19 (в соавт.); Исследование объемной вязкости н-парафинов при высоких давлениях // ФЖС, 1988. Вып. 16 ( в соавт.).


Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2012 СПФ. Усі права захищенo.
Webmaster: alexsova1@yandex.ru