Студентський Парламент
Фізичний факультет


Стришевський Антон Францевич (18.06.1913, м. Малин Житомир. обл. – 30.08.1987, м. Київ), д-р фіз.-мат. наук, проф. У 1938р. закінчив фізичний факультетт Дніпропетровського ун-ту. Учасник Великої Вітчизняної війни.. Нагороджений багатьма бойовими орденами та медалями: Орденом Вітчизняної війни 1 ступеню, Орденом “Червона зірка”, медалі "За Відвагу", "За Бойові Заслуги" та інш.  В Київському університетіті працював з 1956р. на посадах: 1959р. доц., 1979р. проф. У 1973р. захистив докторську дисертацію: “Рентгенографическое исследование структуры индивидуальных жидкостей и растворов”. Осн. напрями наук. діяльності стосувалися рентгенографічного дослідження структури рідин та розчинів. Один з основоположників рентгенографії рідин. Вперше провів систематичне дослідження молекул. рідин і їх розчинів. Протягом багатьох років читав лекції з фізики твердого тіла, молекулярної фізики, та спецкурси студентам університету. Неодноразово запрошувався читати курси лекцій в ун-тах Німеччини, Польщі, Угорщини, Чехословаччини, а також ун-тах колишнього СРСР (Московський, Владивостокський, Самаркандський, Ташкентський, Іркутський). Наук. кер. 4 канд. наук.  Нагороджений почесною грамотою Президії ВР УРСР за наук. і пед. діяльність. Автор 4 монографій та підруч., більше 200 наук. статей. Осн. праці: Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в газах и строение молекул. К., 1961,; Рентгенография жидкостей. К., 1966; Структурный анализ жидкостей. М., 1974; Структурный анализ жидкостей и аморфных тел. М., 1980.

 


Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2012 СПФ. Усі права захищенo.
Webmaster: alexsova1@yandex.ru