Студентський Парламент
Фізичний факультет


Романчук Павел Родионович

Романчук Павло Родіонович (11.03.1921, с. Засулля Ромен. р-ну Сум. обл. – 22.06.2008, м. Київ), канд. фіз.-мат. наук, доц.Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, капітан.     Начальник развідки дивізіону 791-го артилерійського полку  254-й стрілецької  дивізії 73-го стрілецького корпусу 52-й армії Степного фронту.

 Герой Радянського Союзу (орден Леніна і медаль Золота Зірка, 1944 за бій при форсуванні Дніпра), нагороджений Орденом Червоної Зірки; Вітчизняної війни I ступеня; Богдана Хмельницького, медалями та ювілейними відзнаками.  Воював на Західному, Північно-Західному, Вороніжському, Степному фронтах. Був тричі поранений, двічі контужений. Памятний стенд  в Ромнах.  Закінчив 1950р. фізичний факультет Київського державного університету, аспірантуру 1960р. У Київському  університеті  1960-2003р. працював на посадах: старший науковий  співробітник (1960-63), старший викладач  (1963-67), доцент (1967-72) ; директор Астрономічної обсерваторії (1972-87), зав. лаб. (1987-92), провід. наук. співроб. (1992-2000), старш. наук. співроб. (2001-03). Кандидатська  дисертація на тему: «К вопросу о природе солнечной активности» (1966). Астрофізик. Напрям наукових  досліджень – фізика Сонця і природа сонячної циклічності, прогнозування сонячної активності. Займався проблемою сонячної циклічності  на основі ідеї резонансної дії припливних сил планет на конвективну зону Сонця, вивченням природи магнітного поля Сонця, закономірностей виникнення та еволюції активних областей, розробкою методів прогнозування сонячної активності, дослідженням впливу сонячної активності на погоду, клімат, водність річок та морів, вулканічні виверження та ін. Для забезпечення радіаційної безпеки пілотованих космічних  польотів організував у КАО робочу групу з прогнозування сонячної активності, яка здійснювала оперативне прогнозування різних індексів сонячної активності на основі розроблених в КАО методик. За час роботи в ун-ті  Романчук П.Р. сприяв розвитку астроном. досліджень, зміцненню їх матеріальної бази, підготовці спеціалістів з фізики та астрономії. Чл. МАС, відп. ред. “Вісника КДУ. Астрономія.” (1972-87).  Похований на Совському кладовищі (м. Київ). Автор понад 100 наук. статей. Література: Сафонова Є.В. У боях за Батьківщину. Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні. К., 2005; Єфіменко В.М. Романчук Павло Родіонович / Герої – освітяни і науковці України. К., 2006. Арх.: Архів КНУТШ. 1953. Спр.40-пвс. В.М.Єфіменко

 

                НА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ ПУНКТЕ

 

    В конце сентября 1943 года 929-й стрелковый полк 254-й стрелковой дивизии, преследуя врага, ночью переправился через Днепр южнее Киева и занял село Крещатик. А утром гитлеровцы подтянули свои резервы и пошли в контратаку. Наши подразделения оказались в окружении и только с наступлением темноты с большим трудом прорвали вражеское кольцо. Бойцы полка закрепились на правом берегу реки на участке глубиной в триста метров. Начались тяжелые оборонительные бои.
     Утром 7 октября более батальона эсесовцев при поддержке "тигров" и штурмовых орудий атаковали наши позиции севернее села Крещатик. Старший лейтенант Павел Романчук, находясь на наблюдательном пункте, расположенном на переднем крае, принимал распоряжения командира взвода управления и передавал их батареям дивизиона, установленным на левом берегу.
    Несколько вражеских контратак было отбито, но гитлеровцы продолжали наседать. Им удалось подойти к наблюдательному пункту артиллерийского дивизиона. Павел Романчук решил с двумя радистами и несколькими разведчиками остаться на месте и любой ценой задержать продвижение противника. Бойцы заняли круговую оборону и открыли огонь. Фашисты, прижавшись к земле, ползли вперед и кричали: "Рус, сдавайс!". С одной стороны они подползли совсем близко и забросали гранатами траншею, где находился Романчук с бойцами.
    Старший лейтенант был тяжело ранен осколками в голову. Кольцо окружения продолжало сжиматься. Начальник разведки потерял способность говорить. Превозмогая невыносимую боль, он писал данные своему радисту на клочках бумаги, а тот передавал их в штаб. Получив необходимые координаты, артдивизион обрушил на противника огневой шквал.
    Подразделения, поддержанные артиллеристами, успешно атаковали гитлеровцев. Фашисты повернули назад. Плацдарм остался в наших руках. Тяжело раненного старшего лейтенанта переправили через Днепр и эвакуировали в госпиталь.


Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2012 СПФ. Усі права захищенo.
Webmaster: alexsova1@yandex.ru