Студентський Парламент
Фізичний факультет


Лисиця Михайло Павлович-академік НАН України народився 15 січня 1921 року в селі Високому на Житомирщині.Помер 18 січня 2012року в місті Києві.  В 1939 році поступив на фізико-математичний факультет Київського Державного університету імені Т.Г. Шевченка. Вимушена перерва в навчанні була зумовлена Великою Вітчизняною війною,в якій він приймав активну участь,як учасник бойових дій в роті розвідників. Дослужився до звання капітана. В 1945 році продовжив навчання на кафедрі оптики фізичного факультету.

Після успішного завершення навчання на фізичному факультеті поступив в аспірантуру (1950-1953) при кафедрі оптики.

У виконаній під керівництвом проф. Шишловського О.А. кандидатській дисертації «Микроспектроабсорбционные исследования кристаллов в поляризованном свете» (1954) М.П. Лисиця експериментально показав придатність теорії молекулярних екситонів для електронних і коливальних спектрів молекул.

Здібному молодому досліднику було доручено читати загальний курс фізики на фізичному і хімічному факультетах, декілька спецкурсів на фізичному та радіофізичному факультетах. Особливо яскраво проявилося поєднання талантів науковця та викладача в той час,  коли Михайло Павлович викладав теорію груп в спецкурсах, де розглядалися питання спектроскопії багатоатомних молекул і кристалів. Певний час Михайло Павлович виконував обов”язки декана фізичного факультету нашого університету.

Поряд з викладацькою продовжувалася інтенсивна дослідницька робота, що завершилася захистом докторської дисертації «Межмолекулярные взаимодействия и инфракрасные спектры» (1961), у якій автор відкрив та обґрунтував нове явище – комбінований резонанс Фермі-Давидова.

У 1961 М.П. Лисиця очолив відділ оптики в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, де продовжував активно працювати до останніх днів. В 1982 році його обрано Академіком АН УРСР.

Чимало років Михайло Павлович очолював Наукову раду НАН України з проблеми «Фізика напівпровідників», працював заступником головного редактора «Українського фізичного журналу» і членом редколегій ще трьох фізичних і одного біофізичного журналу.

Багато вчених як на Україні, так і за її межами із гордістю називають Михайла Павловича своїм Вчителем. Він підготував 68 кандидатів наук, 24 доктора та 2 члена-кореспондента НАН України.

Він є автором понад 500 наукових праць, має 40 авторських свідоцтв, нагороджений 4-ма орденами і багатьма медалями, удостоєний іменної медалі Яна Марці Чехословацької Академії наук.

                                                     Група співробітників

 


Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2012 СПФ. Усі права захищенo.
Webmaster: alexsova1@yandex.ru