Студентський Парламент
Фізичний факультет


Кузьменко Петро Павлович 

(10.05.1923, с. Старий Биків Бобровицьк. р-ну Чернігів. обл. – 06.11.1998, м. Київ), д-р фіз-мат. наук, проф. . Під час Великої Вітчизняної війни воював у лавах 2 Гвардійської повітряно-десантної дивізії на Сталінградському фронті – Гвардії мол. лейтенант, командир взводу. Після тяжкого поранення працював головою колгоспу 1 рік. Нагороджений орденами: Вітчизняної війни 2 ст., Червоної зірки, “Знак Пошани”, медаллю “За Перемогу над Німеччиною”.  Закінчив 1948р. фізичний факультет Київ. ун-ту, 1952р. аспірантуру. У Київ. ун-ті: 1955-64р. доц., 1964р. проф., 1960-88р. завідувач кафедрою фізики металів. Кандидатська дисертація: «Рентгенографические исследования теплового расширения метал лов и сплавов на основе элементов» (1951р.), докторська дисертація: «Механизм подвижности, сечения рассеяния и эффективности заряды ионов в металлах» (1963). Вченим вперше доведено: при проходженні електр. струму через металевий зразок, температура якого не перевершує точку топлення, атоми активовані захоплюються електрон. або дірковим вітром, причому, сила в десятки разів перевершує по величині силу електр. поля (явище абсолютного електропереносу); в рідких металах відсутній абсолютний електроперенос, спостерігається відносний, коли одна домішка дифундує відносно іншої; дифузію можна посилити з допомогою магнітного поля чи потоку фононів (ефект Сорре); при опроміненні напівпровідника світлом змінюються мех. властивості приповерхневих шарів (фотомеханічний ефект); надпровідність високотемпературної кераміки обумовлена рухом електронів вздовж кисневого ланцюга внаслідок хвилеподібної зміни валентного стану кисню (ця теорет. модель не спростована до сьогодення, як не спростовані 6-8 моделей ін. авторів); зв’язок між атомами в чистих металах і їх металевих сплавах здійснюється за рахунок бокового перекриття електр. хмар. Лауреат Держ. премії УРСР (1983р.) в галузі науки і техніки (за досягнення по дослідженню напівпровідникових кристалів та вдосконаленню технологій). Підготував бл. 20 канд. наук.  Автор понад 250 наук. праць, 2 монографій. Похований на кладовищі біля Совських Ставків. Осн. праці: Зв’язок між електронною структурою атомів, кристалічною структурою і магнітними властивостями в металлах. К., 1995 (у співавт.); Электроперенос, термоперенос и диффузия в металлах. К., 1983.


Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2012 СПФ. Усі права захищенo.
Webmaster: alexsova1@yandex.ru