Студентський Парламент
Фізичний факультет


Жмудський Олександр Захарович

(08.03.1910, с.Тарасівка Пологівського р-ну Запоріз. обл. – 25.10.1997, м. Київ,), д-р фіз-мат. наук, проф. Закінчив 1934р. фізико-математичний факультет Київ., ун-ту, і з того часу, за виключенням періоду Великої Вітчизняної війни, до кінця життя працював у Київ. університеті: асистент, старший виклад., доцент, професор, 1946-82р. зав. кафедрою загальної фізики Київ. ун-ту, 1950-56р. декан фізичного факультету, 1956-78р. проректор з наук. роботи. . З червня 1941р. доброволець на фронті Великої Вітчизняної війни.Закінчив війну у званні майора. Нагороджений орденами: Леніна, Вітчизняної війни ІІ ст., Червоної Зірки, "Знак Пошани", 8 медалями.  Захистив кандидатську дисертацію (1940р.). Докторську дисертацію: "Високодисперсное рентгенографирование большой светосилы и структурность спектральних линий" (1955р.). Наук. дослідження пов'язані з фізикою рентгенівських променів та рентгеноструктурним аналізом. Розроблено метод точного рентгенографування великих виробничих зразків металів і сплавів. Виконано комплекс експериментальної досліджень рентгенівських емісійних спектрів кратноіонізованих атомів. Заслуж. діяч науки УРСР. Підготував 19 канд. наук. На протязі багатьох років заст. голови правління тов-ва "Знання" УРСР, чл. коорд. Ради з фізики твердого тіла.  Отримав звання "Почесн. Соросівський проф.". Автор понад 250 наук. праць, 16 монографій та навч. посібників. Похований на Байковому кладовищі. Осн. праці: Высокодисперсное рентгенографирование большой светосилы и структурность спектральних линий. К., 1958; Природа рентгеновских сателитов й структурних диаграммных линий. К., 1966; Кріогенне матеріалознавство. К., 1979. Журавков Олександр Васильович (07.08.1951, с.Волово Легостаївського р-ну Новосибірської обл., Росія). Закінчив 1979 радіофізичний факультет Київ. ун-ту зі спец. «Квантова радіофізика». З 1972-79 інж. КАО Київ. ун-ту. 1979-96 пров. інж. спец. астрофізичної обсерваторії АН СРСР. Кер. групи фотоелектричних досліджень і розробок відділу позагалактичних досліджень і релятивістської астрофізики. 1996 пров. інж. КАО, займався розробкою телевізійних пристроїв для космічних досліджень. З 1999 пров. інж. фізичного факультету лаб. фіз. матеріалознавства. Осн. напрямки наук.-техн. діяльності: впровадження сучасних методів і засобів досліджень в фіз. експериментах і навч. процесі. Автор 24 наук.-техн. праць. Автор винаходу ”Способ многоканального измерения моментов времени регистрации событий и устройство “Квантохрон” для его осуществления” (запатентований у 1994, Росія).


Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2012 СПФ. Усі права захищенo.
Webmaster: alexsova1@yandex.ru